česky

Reference


Zde uvádíme seznam referencí významných zakázek, které naše společnost realizovala. 

 

2020 Rekonstrukce spisové haly – elektroinstalace, EPS, rozvod požární vody – Česká pošta, Depo Žatec 70  Česká pošta, s.p.
  Výstavba objektu dílen – elektroinstalace – Základní škola Strupčice   Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Změna zdroje vytápění – dodání a montáž plynové kotelny a komínu REIMONT ELEKTRO s.r.o.
  Oprava podlahy a obložení stěn tělocvičny – Základní škola ul. Školní 1480/61 v Chomutov  Statutární město Chomutov
  Rekonstrukce plynové kotelny K1 – Silnoproud a MaR – Město Vejprty  Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Celoroční údržba budov – elektroinstalace, slaboproud a klimatizace – Městská majetková Jirkov s.r.o.   Město Jirkov
  Oprava zastřešení rampy budova skladu opravárenských dílen – hromosvod, elektroinstalace – Úpravna uhlí Ledvice Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava elektroinstalace v objektu Středisko volného času Domeček, ul. Jiráskova 4140, Chomutov Statutární město Chomutov
  Rekonstrukce výměníkové stanice VS Sukova Kadaň – elektroinstalace a MaR Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Úprava VZT a klimatizací při přestavbách Markthalle 2020 (34 objektů) – Penny Market s.r.o.  Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava elektrorozvodů – pavilon D – Základní škola Zlatnická, Most  Statutární Město Most
  Ředitelství Severočeských dolů, ul. Boženy Němcové 5359, Chomutov – LED osvětlení hlavního schodiště  Severočeské doly a.s.
  Nový sklad plynů – Elektroinstalace – Severočeské doly Bílina   Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Rekonstrukce výměníkové stanice – Krajském ředitelství policie Ústí nad Labem  Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava elektroinstalace kuchyně – Mateřská škola Dostojevského, Chomutov   Statutární město Chomutov
  Modernizace rozvodu požární vody homogenizační skládky v prostoru SD DNT – Severočeské doly a.s., Tušimice  Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Rekonstrukce výměníkové stanice VS803 TEPO Kladno Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava bývalého kina – elektroinstalace, slaboproud – Město Úštěk   Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Dodání a výroba rozvaděčové pole pro Canalis - napájecí systém pracovních linek, přesunutí a připojení linek ZF Electronics Klášterec s.r.o.
     
2019   Dodání a montáž 2 ks klimatizačních jednotek pro objekt Veleslavín  Armádní Servisní, příspěvková organizace
  SV 517 Most –  výměna ležatého kanalizačního potrubí Společenství vlastníků 517 čp. 143-146 v Mostě
  Revitalizace CZT Liberec – GreenNet –  elektroinstalace MARTIA a.s.
  UNIPETROL RPA s.r.o. – instalatérské a topenářské práce INTO – SERVIS, spol. s r.o.
  ZŠ Březenecká – oprava, výměnou potrubního ventilátoru v 1. PP Statutární město Chomutov
  ÚTAM AV ČR – Rekonstrukce prostor hygienického a sociálního zázemí Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Veleslavín, Praha – Výměna filtrů VZT na akci MŠ Veleslavín, Praha NEPRO stavební a.s.
  ZŠ Zlatnická, Most – výměna elektrorozvodů a osvětlení – pavilon C Statutární město Chomutov
  Stavební úpravy tělocvičny ZŠ, ul. Školní 1480/61, 430 01 Chomutov   Statutární město Chomutov
  Oprava sociálního zázemí a elektroinstalace v obj. 4 MŠ Jirkov Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava systému domácích telefonů – Ervěnická 1031, Jirkov  Městská majetková Jirkov, s.r.o.
  Rekonstrukce ŘS 8 x KPS, Teplice MARTIA a.s.
  Oprava systému domácích telefonů – Dr. Vrbenského 1020-1021, Jirkov Městská majetková Jirkov, s.r.o.
  ZŠ Horní Jiřetín – napájení zahradního objektu Město Horní Jiřetín
  Rekonstrukce plynové kotelny Křižíkova SŽDC, Praha Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Kotelna Dlouhá ve VVP Hradiště – výměna vadného el. ohřevu TV Armádní Servisní, příspěvková organizace
  Rekonstrukce vytápění budovy dílny Bílina Intermont, Opatrný, s.r.o.
  DB – částečná rekonstrukce myčky automobilů Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava elektroinstalace v pavilonu B, SVČ Domeček, ul. Jiráskova 4140, Chomutov   Statutární město Chomutov
  ZF Electronics – zapojení elektro a ostatních médií nové linky SMT ZF Electronics Klášterec s.r.o.
  Žatec, Lučanská – revitalizace ubytovny – realizace Intermont, Opatrný, s.r.o.
  ZŠ Strupčice rekonstrukce dílny Intermont, Opatrný, s.r.o.
     
2018 Rekonstrukce bývalého objektu kasáren na vilový bytový dům VILOVÝ DŮM MOST s.r.o.
  2. ZŠ Jirkov – Výměna osvětlení ve školní jídelně Město Jirkov
  Dodávka a montáž domácích telefonů – Karla Popelky 1022-1029, Jirkov Městská majetková Jirkov, s.r.o.
  Kultura a sport, Sportovní hala, ul. Mánesova, Chomutov – Elektroinstalace Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Praha, Veleslavín II. etapa – rekonstrukce budovy čp. 300/3 – Elektroinstalace, VZT NEPRO stavební a.s.
  Penny Market – přestavby VZT I. vlna 2018 – Ústí nad Labem, Strakonice Intermont, Opatrný, s.r.o.  
  Rekonstrukce tlakově závislých směšovacích stanic vč. MaR v objektu 4. ZŠ Jirkov, ul. Krušnohorská č.p. 1675 Město Jirkov
  Elektrárna Ledvice – kazety 3 – zemnění a VO MARTIA a.s.
  DB – OČV – Čerpací vrty I16 a I17 předpolí teplické výsypky Intermont, Opatrný, s.r.o.
  PGM – výměna řídícího systému MaR v VS a vizualizace Podkrušnohorské gymnázium, Most
  Penny Market – Arbesovo náměstí Praha – elektroinstalace Intermont, Opatrný, s.r.o.
  UNIPETROL RPA s.r.o. – instalatérské, topenářské a zámečnické práce INTO – SERVIS, spol. s r.o.
  Oprava elektroinstalace v učebnách č. B4, A–třída 1.B, kabinet fyziky 1. Základní škola Jirkov
  ZŠ Zlatnická – výměna elektrorozvodů a osvětlení – 1. etapa – pavilon A Statutární město Most
  Oprava sociálních zařízení v objektu 4. ZŠ Krušnohorská čp. 1675, Jirkov – pavilon 2. stupně 1-4 NP – část elektroinstalace  IPSEN, s.r.o.
  Rekonstrukce kotelny University Karlovy MFF, Praha 8 – elektroinstalace Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Rekonstrukce směšovací stanice v objektu MěÚSS Jirkov, U Dubu Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Praha, Veleslavín II. etapa – rekonstrukce budovy čp. 300/3 – Elektroinstalace, VZT NEPRO stavební a.s.
  Oprava hromosvodu na objektu Hasičské zbrojnice   Městys Kovářská
  Kotelna ZŠ Plynárenská, Teplice Intermont, Opatrný, s.r.o.
  4. ZŠ Jirkov – oprava ve VS  Město Jirkov 
  VS Kotelna Družba – Dubí – MaR Intermont, Opatrný, s.r.o.  
     
2017 MMJ –  Výměna ležatých rozvodů SV, TUV a cirkulace v objektu Ervěnická 1146, Jirkov Městská majetková Jirkov, s.r.o.
  Výroba a montáž nosné konstrukce pro VZT –  Call centru Jirkov Správa majetku města Jirkova
  SVJ Táboritů 2218-2220 – výměna systému domácího telefonu v bytovém domě SVJ Táboritů 2218-2220, Most
  T-Mobile, Praha – výměna rozvaděčů MaR MARTIA a.s. 
  Klimatizace podkrovních bytových jednotek v pečovatelském domě Jirkov  Městská majetková Jirkov, s.r.o.
  Breno, OC Děčín – zvednutí klimatizace a montáž anemostatů Intermont, Opatrný, s.r.o.  
  Gymnázium Most – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten u tělocvičny Intermont, Opatrný, s.r.o.
  DB – OČV – Čerpací vrty I14 a I15 předpolí teplické výsypky Intermont, Opatrný, s.r.o.
  ÚUL Ledvice – kazety 2 a 3 – zemnění a VO MARTIA a.s.
  Penny Market – přestavby VZT III. vlna 2017 – Letovice, Moravský Krumlov Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Penny Market – přestavby VZT IV. vlna 2017 – Ostrava Vítkovice, Luhačovice, Rychvald, Holešov Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Vybudování schodiště v ul. Krušnohorská, Jirkov L.A. Interiér s.r.o.
  Rekonstrukce elektroinstalace Boleboř č.p. 1 a přilehlých hospodářských stavení Lesy Města Jirkova, příspěvková organizace
  Rekonstrukce systému domácích telefonů v bytovém domě Studentská 1242, Jirkov Městská majetková Jirkov, s.r.o.
  Oprava elektroinstalace, osvětlení v učebnách č. B2 a A40 v budově ZŠ Budovatelů 1563, Jirkov 1. Základní škola Jirkov
  Most, blok 216, Petra Jilemnického č.p. 2457-2460 oprava elektroinstalace společných prostor SVJ blok 216, Most
  Elektroinstalace a MaR plynové kotelny gymnázia Jirkov, Mostecká 309 Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Rekonstrukce VO v Mostě – ul. J. Glazarové a areál Benedikt Technické služby města Mostu a.s.
  Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně ZŠ Kadaňská Chomutov – Elektro a VZT Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava silnoproudé elektroinstalace v 1. PP a 3. NP budovy ZŠ ul. Školní 1480/61, Chomutov Statutární město Chomutov
  Oprava osvětlení kolektoru VS7 a VS8, Jirkov MARTIA a.s.
  Oprava havarijního stavu osvětlení tělocvičny v budově školy v Majakovského ulici 2343, Most Podkrušnohorské gymnázium, Most
     
2016 Koupaliště Červený Hrádek – výměna desek pro automatické dávkování chemikálií KZ Systém s.r.o.
  Odvětrání čekárny v 5. NP a montáž kazetového stropu Poliklinika Jirkov č.p. 1559 Správa majetku města Jirkova
  Stavební úpravy bytového domu Studentská 1242, Jirkov – změna užívání části stavby na azylový dům Správa majetku města Jirkova
  Rekonstrukce šaten – Městská sportovní hala Chomutov  Intermont, Opatrný, s.r.o.  
  Stavební úpravy objektu č.p. 5, ul. Vinařická, Jirkov – elektroinstalace Městská majetková Jirkov, s.r.o.
  Penny Market – elektroinstalace, VZT a MaR – Vršovická Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Call centrum – stavební úpravy objektu Ervěnická č.p. 1146, Jirkov Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Vybudování kazet 2 a 3 pro ukládání VEP z nového zdroje ELE, IT-90-12-00301 – Elektrárna Ledvice MARTIA a.s.
  Braňany – Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v bytových domech č.p. 142 a 143 L.A. Interiér s.r.o.
  Rekonstrukce dopravního mostu Z2, SO 03 – elektroinstalace Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Oprava elektroinstalace v učebnách č. B17 a B22 v prostorách Základní školy, Budovatelů 1563, Jirkov 1. Základní škola Jirkov
  Kotel pro halu MM Březno, DNT – elektroinstalace, MaR MARTIA a.s.
  7. ZŠ Most – Oprava elektroinstalace ve třídách č. 17, 28, 29, 43, 44, 45 ZŠ Jakuba Arbesa, Most  Statutární město Most
  Oprava sociálního zařízení v objektu 4. ZŠ Jirkov – elektroinstalace Jirkovská izolační s.r.o.
  VVP Hradiště – Dlouhá a Radošov Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Hala WAP, Kadaň – Elektroinstalace pro solární panely – Ohřev TUV Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Elektromontážní práce na hale Tchibo Cheb ELEKTRO EURON spol. s r.o.
     
2015 Oprava klubové šatny ve Sportovní hale Chomutov KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
  Penny Market – přestavby VZT – I., II., III., a IV. vlna 2015 Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Výměna osvětlení a elektroinstalace v třídách 7. ZŠ Most  7. Základní škola – příspěvková organizace
  Sputník Most – dodávka a montáž topení Sputník Most s.r.o.
  Přestavba Penny Marketu – Litoměřice Intermont, Opatrný, s.r.o.
  Lovochemie – kotel – montáž MaR MARTIA a.s.
  Elektro práce a dodávka rozvaděče – čerpací stanice ČS4 na SD Bílina INTO – SERVIS, spol. s r.o.
  Výměna akumulačních kamen za topné panely pro 3. třídu školní družiny U Dubu 1. Základní škola Jirkov
  Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu společnosti UE, a.s. včetně PD United Energy, a.s.
  Horní Beřkovice – elektroinstalace a VZT METALL QUATRO spol. s r.o.
     

 

AKTUALITY

09.03.20

Vánoční večírek IOG – 29. 11. 2019


09.03.20

Volejbalový turnaj IOG – 31. 8. 2019


DOKUMENTY

RYCHLÝ KONTAKT

KARSCH ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČ: 273 10 159

E-mail: karsch@karsch-elektro.cz
Telefon: +420 777 553 222
Copyright © 2020, KARSCH ELEKTRO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořilo ACUARO s.r.o.